Copertina del libro per Hem till skolan

Hem till skolan

Descrizione del libro

Kongo - en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som mer än något annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo - en historia ger ett ingående porträtt av ett sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck skildrar landets utveckling från och med 1850 fram till idag och berättar om exploatering, kolonisering, folkmord och krig.

David Van Reybrouck kombinerar ett enastående arkivarbete med reportagets närvaro; blandningen av fakta och personliga berättelser gör boken till något alldeles extra och fullkomligt levande. Vi möter skildringar av ofattbar grymhet - sällan har vi kommit så nära mörkrets hjärta - samtidigt ger de många personliga vittnesbörden levande exempel på enskilda människors mod, värdighet och förmåga att se framåt i de mest exeptionella omständigheter.

Kongo - en historia har blivit en enorm kritiker- och försäljningssuccé i Nederländerna och Belgien, med över 300 000 sålda exemplar. Kongo - en historia utkommer i en rad länder under 2013, bland annat i Storbritannien och USA.

Översättare: Joakim Sundström

Mäktigt verk om Kongos moderna historia, en hybrid av litterära källor och lokala berättelser om kolonialismen.
Dagens Nyheter

Bäst just nu. David Van Reybroucks bok är en makalös prestation: litterärt, journalistiskt och historiskt. Någonstans i sin himmel sitter Ryszard Kapuscinski och ler. Vi andra får inte ta del av himmelriket men kan nöja oss med årets bästa i jämn kamp med Svetlana Aleksijevitjs Kriget har inget kvinnligt ansikte (Ersatz) fackbok.
Norrköpings Tidningar

Van Reybroucks långa, men aldrig torra och ofta djupt gripande skildring av det väldiga Kongos (före detta Zaïres) moderna historia ... den personliga närvaron i texten, av mängden fascinerande intervjuobjekt och av djupdykningarna i detaljer som belyser de senaste 140 årens lika explosiva och dynamiska som djupt tragiska utveckling. Kongo är en mycket välskriven bok, ett inlevelsefullt stycke populärhistoria och journalistik som inte kan undgå att fängsla en läsare. ... såväl angelägen som lättillgänglig ... Miljöskildringarna av Boma, Kinshasa och andra orter är i sig värda en eloge, liksom de fruktansvärda redogörelserna för kolonialherrarnas gummityranni vid förra sekelskiftet. ... Genom att skickligt hoppa mellan makro- och mikroperspektivet har David Van Reybrouck skrivit en viktig berättelse. I Kongo skildras hur människor under en, med historiska mått mätt, makalöst kort tid har brutalt och totalt förändrat ett land. Bokens kombination av källbaserad forskning och nyttjande av muntlig tradition och minnen manar till efterföljd. Detta är en samtidshistoria som förtjänar att läsas och begrundas av många.
Svenska Dagbladet

Hur ska jag kunna sammanfatta den belgiske författaren David Van Reybroucks överväldigande exposé Kongo en historia? ... Van Reyboucks låter både levande och döda ögonvittnen träda fram, deras märkliga öden och starka närvaro flätas in i ett komplext geopolitiskt skeende till en mäktig episk berättelse. ... Van Reybroucks ärende är inte indignationen. I stället visar hans nyansrikedom på tillit, att historiens forsande virvelströmmar ska dåna av egen kraft. När området längs den väldiga Kongofloden blir den belgiska kung Leopolds privategendom samtidigt som de europeiska kapitalisterna börjar efterfråga gummi, raserades de gamla samhällsstrukturerna.
Aftonbladet

Belgaren David Van Reybroucks Kongo en historia är en tegelsten på 600 sidor om de senaste 250 åren. Från tiden då Kongo var kung Leopold II av Belgiens privata koloni till dagens grymma konflikter med inslag av bland annat barnsoldater, massvåldtäkter och olika former av tortyr. Boken varvar fakta med personliga berättelser från lång rad intervjuer Van Reybrouck genomfört.
Arbetaren

Boken bygger på ett unikt arkivmaterial och intervjuer och för att göra sin historia intressant har David van Reybrouck blandat fakta och personliga berättelser på ett lustfyllt sätt. ... skriver David van Reybrouck på sin medryckande stil.
Söderhamns-Kuriren

Det är en väldig, brett anlagd och djupt utforskad kolonial historia David van Reybrouck berättar med denna episka skildring av Kongos tillkomst. Och man kan säga att tonen i framställningen är välgörande lågmäld där Reybrouck låter fakta tala och såväl goda som dåliga sidor av saken friläggas. Reybrouck har gått in i sitt ambitiösa arbete utan förutfattade meningar. David van Reybroucks väldiga skildring får sitt djup och sin autenticitet av de personliga berättelser som återgivits från intervjuer han gjort med folk i Kongo som själva drabbats och minns och med släktingar och barn till dessa som kan vittna om kolonialmakternas framfart. Det är den viktigaste kvaliteten och den avgörande punkt som skiljer denna bok om kolonialtiden från andra i raden.
Tidningen Kulturen

Detta praktverk sammanfattar i allt väsentligt Kongos moderna historia. Alla uppgifter är vederbörligen knutna till källor och tillförlitligheten känns bedövande. Genom fotnötter och länkar kan läsaren själv leta upp bilder på internet som kompletterar texten. Strukturen må vara akademisk, men det lediga språket gör tillgängligheten stor och Van Reybrouck skriver både inlevelsefullt och personligt med humor och sinne för anekdotiska detaljer
Ystads allehanda

Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna.
Margot Wallström, SVT Debatt

E-book

Svedese