Da moderen er død og faderen ruineret, modtager den unge Eberhard Julius i Leipzig et brev, hvori han anmodes om at indfinde sig i Amsterdam for derfra at indskibe sig til Ostindien.
Eberhard begiver sig straks af sted og får undervejs følgeskab af arkitekten Lademann og komponisten og orgelbyggeren Litzberg. Det viser sig imidlertid, at målet i virkeligheden er en ukendt ø syd for St. Helena, hvor Eberhards grandonkel, Albert Julius, forliste for mange år siden og nu sidder som hersker over et talrigt afkom.
Albert Julius fortæller nu sin historie, hvor blandt andet Gustav 2. Adolf af Sverige, en italiensk heks, Christian IV, den københavnske ankersmed Mads Hansen, et barnebarn af William Shakespeare, et indtørret lig af en spansk eventyrer og mange andre kendte og ukendte personer fra midten af 1600-tallet optræder. slx Adam Oehlenschläger (1779-1850) introducerede romantikken i Danmark, fornyede det digteriske sprog og havde i sin levetid en enestående position som Danmarks digterkonge. Han blev endda i domkirken i Lund i 1829 af sin svenske kollega Esaias Tegnér laurbærkranset som Nordens digterkonge. Blandt hans mest berømte værker er Danmarks nationalsang, ”Der er et yndigt land”, ”Guldhornene”, ”Aladdin, eller Den forunderlige Lampe” og ”Sanct Hansaften-Spil”.
Show more