Aha... Det är enkelt!
  
Share this book    

I ”Aha . . . Det är enkelt! 18 insikter som gör dig framgångsrik” beskriver Ola inspirerande och medryckande om att ha kul, om att sätta upp och arbeta mot fantastiska mål och framförallt om hur enkelt det är att lyckas – om du gör saker på rätt sätt. 

Med 18 inspirerande Aha visar han vägen till ett framgångsrikt och roligt liv.

Förordet är skrivet av framgångsgurun Bob Proctor. 

Show more