”Bourriennes Memoirer er det litterære Værk, der giver os den mest afvekslende og tillige dybtgaaende Skildring af Konsultatet og Tiden umiddelbart før ... Sammen med Napoleon tilbragte hans seks Aar som Skolekammerat og fem Aar som Sekretær. I al den Tid var de næsten daglig sammen, og Bourrienne var nøje fortrolig med hans vidtsvævende, men altid konstruktive Drømmerier og med hans Karakters Natside.”
Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne (1769 – 1834) var en fransk diplomat, der er blevet kendt i eftertiden på grund af sin personlige skildring af Napoleon Bonaparte.
Show more