Fagforeninger og lokalsamfund. En beskrivelse og analyse af 4 vestjyske fagforeninger
  
Share this book    
Arbejderklassen, dens organisering og specifikke kultur varierer meget fra region til region i Danmark. I ”Fagforeninger og lokalsamfund” har Erik Christensen kortlagt fire fagforeninger i tre vestjyske kommuner, og bidrager med en forståelse af og en optegnelse over den måde de fire lokalforeninger har udviklet sig tidens løb, samt hvad der adskiller- og samler dem.


Indholdet til bogen er blevet til som et led i et to-årigt forskningsprojekt i perioden 1973-75, hvor Erik Christensen var tilknyttet en forskergruppe ved Sydjysk Universitet.
Show more