Danmark er de tusind kirkers land. Sammenlignet med andre europæiske lande råder Danmark over en ganske enestående bestand af kirker. Ikke færre end ca. 2300, hvoraf omkring 1700 har rødder helt tilbage til middelalderen, da der rundt i landet blev rejst henved 2000 kirkebygninger.
Hver enkelt kirke og også de få endnu tilbageværende klostre har deres egen spændende og ofte ret komplicerede bygningshistorie. Bygningernes indre er ikke mindre fascinerende, tværtimod, for her kan man, målt i europæisk målestok, adskillige steder finde en imponerende skat af kalkmalerier for slet ikke at tale om inventar, såsom århundredegamle altertavler, granitdøbefonte, prædikestole, kirkesølv og andet både kirke- og kulturhistorisk inventar af høj alder.
Kulturhistorikeren Henning Dehn-Nielsens bog beskriver omkring 480 kirker og klostre over det ganske land – og det er ikke kun gamle bygningsværker, der behandles. Der er også medtaget et repræsentativt udvalg af helt nye kirker, ligesom der for de ældre kirkers vedkommende tillige er omtale af de seneste fornyelser med nyt inventar og ny kunstnerisk udsmykning.
Den danske forfatter Henning Dehn-Nielsen (f. 1940) er uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet, hvor han læste arkæologi og historie, og netop disse emner har været centrum for store dele af hans forfatterskab. Siden 1975 har Dehn-Nielsen udgivet mere end 50 faglitterære bøger inden for forskelligartede emner. Blandt andet kan fremhæves ”Kirker og klostre i Danmark” (1995) og ”H.C. Andersen besøg på danske slotte og herregårde” (2017).
Show more