Moraliska, religieusa och patriotiska sånger
  
Share this book    
Erik Johan Stagnelius [1793–1823] var en svensk poet, dramatiker och författare under romantiken; en språklig konstnär och en av de 1800-talsförfattare som hittat en publik även efter sin död. Moraliska, religieusa och patriotiska sånger hör till Samlade skrifter, utgiven postumt år 1965.
Show more