Mr. Sammlers planet
  
Holocaustoverlever Artur Sammler observerer med erfarne øjne amerikanerne leve overfladiske liv i en tid og en verden, hvor alt øjensynligt er muligt, men hvor den luksus, de stræber efter, kun fører til mere elendighed og utilfredshed. ”Mr. Sammlers planet” præsenterer 1960‘ernes USA gennem en alvorlig og intellektuel observator, som stadig plages af det europæiske traume efter 2. verdenskrig.
Show more