I Danmark lever mere end 62.000 kvinder med en brystkræftdiagnose. Langt de fleste supplerer lægernes behandling med forskellige former for såkaldte alternative behandlingsmetoder. Og endnu flere efterspørger alternative eller supplerende behandlingsformer. Inge Kellermann bog er en skatkiste af evidensbaserede muligheder for selv at bidrage til et godt udfald af sygdommen. Det gælder, både hvad enten man lige har fået diagnosen og gerne vil styrke kroppen forud for kræftbehandlingerne, ønsker at optimere sundhedsvæsenets behandlinger eller afhjælpe nogle af de bivirkninger, der er forbundet med kræftbehandlingerne. Der er al mulig grund til at supplere lægernes behandling med effektive og ugiftige hjælpemidler for at forbedre prognose og livskvalitet for de mange patienter og deres familier, som er berørt af sygdommen.
Inge Kellermanns bog er en selvhjælpsbog for brystkræftpatienter. Meget videnskabeligt opbygget og med 1800 noter, som er at finde på en selvstændig hjemmeside med bogens titel. Inge Kellermann er uddannet zoneterapeut, urte- eller phytoterapeut og voksenunderviser og har i mange år haft selvstændig klinik i henholdsvis Vendsyssel og i dag i København. I en årrække har hun desuden været repræsentant for paraplyorganisationen Sundhedsrådet i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRA B) og i bestyrelsen for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (Vifab).
Show more