Periodiska systemet
  
Share this book    
»Periodiska systemet är en unik bok, ett växelspel mellan spetskunskap, en fruktansvärd erfarenhet och en hisnande litterär talang.« | The Guardian
Periodiska systemet är på samma gång självbiografisk skrift och en reflektion över den mänskliga naturen såsom förbunden med den materiella kemin. I 21 kapitel, rubricerade som grundämnena, berättar Auschwitz-överlevaren Primo Levi på den klaraste, vackraste prosa om sina släktingar och kamrater, från förkrigsåren i hemstaden Turin, via krigsårens partisankretsar, fram till att han deporteras, som antifascistisk partisan och jude, till lägret.
Periodiska systemet [Il sistema periodico, 1975] är litteratur som finner sin egen unika form bortom genrer. Ett mästerverk av författaren och kemisten, och ett av vår tids största vittnen, Primo Levi.
Här i svensk översättning av Ingrid Börge och med ett nyskrivet förord av litteraturkritikern Kaj Schueler.
PRIMO LEVI [1919–1987], född i Turin, var en italiensk författare och kemist, som överlevde Auschwitz och som vittnat därom i ett flertal böcker som gjort Levi till en av de viktigaste författarna inom det vi kallar vittneslitteratur.
»Den bästa bok om naturvetenskap som någonsin skrivits.« | Royal Institution of Great Britain
»Vartenda kapitel överraskar, med insikter, stor humor och ett språk som gång efter annan blir stor poesi.« | The New Yorker
Show more