Sådan som landet lå - Brudstykker af et pigeliv
  
Share this book    
”Brudstykker af et pigeliv” tager sin begyndelse i de første år af 1940'erne og fortæller om den unge pige Lones barndom og skolegang i et jævnt, landligt miljø i Østjylland og om hendes tid som ”ung pige i huset” hos en fætter på Vestkysten med en arbejdsom og nærig kone. Her møder hun Kristian, som hun hurtigt bliver gravid og senere også gift med. Hendes ungdom er forbi, næsten før den er begyndt, og Lones erkendelse af dette munder ud i en stilfærdigt resignation, som dog ikke er helt uden trods.
Historien er velkendt, men Tove Pilgaard fortæller den på en ny måde i denne debutroman. Det er en roman uden klynk, men med varme, humor og skarpt sansede situationer og miljøer.
”En helt usædvanlig stærk debut. Selv om det kræver overvindelse at tage fat på bogen. Det skyldes titlen. Sådan noget kalder man da ikke en roman mere. Men de lidt forsagte ord genspejler indholdet ganske præcist. Det er, i impressionistisk form, klart sansede brudstykker af en ung piges liv. Fra hun går i skolen, på friplads, til hun føder sit andet barn, endnu ikke 20 år. Uden glæde. Det er en imponerende debut. Helt stille, men usvigelig sikkert, har Tove Pilgaard, f. 1930, med dette fremragende tids- og miljøbillede fra 30‘rne og 40‘rne, placeret sig centralt i moderne dansk litteratur. Mageløst er det.” - Bris, B.T.
Tove Pilgaard er født i 1930. Hun tog realeksamen i 1946 og arbejdede derefter som tjenestepige, som kontorhjælp, som landhusmor og som kantinebestyrer. I 1972 begyndte hun at læse HF og tog derefter en universitetsuddannelse. Herefter fik hun ansættelse som adjunkt på Vesteregnscentret i Tønder, hvor hun har undervist i dansk.
Show more