Steen Steensen Blichers livstragedie i breve og aktstykker 1
  
Share this book    
I dette bind 1 af 3 beskriver Jeppe Aakjær Steen Steensen Blichers liv på Falster, som landmand og som humanist. Men også Blichers litterære indsats og betydning for dansk teaterliv bliver berørt, og billedet af Blicher træder snart lyslevende og vedkommende frem.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Show more