Meditation – tacksamhet
Denna intuitivt vägledd meditation med tacksamhet som tema, hjälper dig att komma i kontakt med ditt hjärta för att skapa möjlighet att landa i mer tacksamhet i ditt liv.
Meditationen hjälper dig att slappna av och landa i ett tillstånd där hjärnan får vila medan fokus är på ditt hjärta.
När du är i ditt hjärta och är avslappnad i kroppen och hjärnan har du lättare att känna tacksamhet över dig själv, livet och det du har och får uppleva i ditt liv.
När vi känner tacksamhet för det vi har skapar det ringar på vatten för att attrahera mer av det vi önskar in i våra liv. Så ge dig själv gåvan av att känna mer tacksamhet i ditt liv idag. (Denna vägledning kan användas av alla).
Så låt dig vägledas av Anna Numell
Show more