Boekomslag van Om hjärtat är vidrigt

Om hjärtat är vidrigt

Beschrijving van het boek

Om hjärtat är vidrigt från 1991 väckte stor uppmärksamhet i Sverige. Romanen består av ett dramatiskt kollage av realistiska vittnesmål, förhörsprotokoll, utredningsmaterial som tillsammans skapar en suggestiv och mytisk helhet.

Conrad är en extremt ensam människa som arbetar på Länsarbetsnämnden medan han tar hand om sin förlamade och mycket auktoritäre far. I ett försök att påbörja en frigörelse går Conrad in på en sexklubb i stället för att ta bussen raka vägen hem efter jobbet. Detta lilla avsteg från rutinerna gör att han mycket snart är indragen i de djupaste kretsarna av Stockholms undre värld, med sutenörer, prostituerade, våld och död.
AuteurAlexander Ahndoril

E-book

Zweeds