Världens dramatiska historia

60 boeken

Sveriges dramatiska historia skildrar händelser från vendeltiden till 1980-talets ubåtskris. Fångande, lättillgängligt och kunnigt om människor och skeenden som skapade och förändrade Sverige.