Bokomslag for Krig och krigsmakt : under svensk stormaktstid

Krig och krigsmakt : under svensk stormaktstid

Beskrivelse av boken

Krig och krigsmakt är en samling essäer som tar upp olika militära aspekter på den svenska stormaktstiden (1560–1721). Militärhistorikern Lars Ericson ger oss goda insikter i förutsättningarna för den svenska stormaktens expansion och om dess slutliga sammanbrott, samtidigt som han lyfter fram enskilda personers öden för att belysa och levandegöra det historiska händelseförloppet.

I bokens första del, Resurser<>/i>, behandlar han arméns och flottans manskapsförsörjning under 1600-talet och det tidiga 1700-talet, liksom de därmed följande kraven på staden Stockholm och den revolt som uppstod på Stortorget i Stockholm år 1623, riktad mot kraven på extraskatter för kriget. Det blir tydligt hur kronan till slut fick oerhörda svårigheter med att få fram resurser – mänskliga, ekonomiska och materiella – för att föra de krig som ledde till stormaktsexpansionen.

I andra delen, Strategiskt, diskuterar författaren de maktpolitiska och militära förutsättningarna för den svenska stormaktstiden. En bred målning görs av den svenska krigsmaktens styrka, dess tillväxt och minskning i Östersjöområdet från 1590-talet till 1670-talet.

I den avslutande delen, Mänskligt, fokuserar han på enskilda individer. Vi får följa tre mycket olika öden under stormaktstidens krig: amiralen Klas Fleming, den finske fotsoldaten Jöran Tomasson och en värmländsk soldat som deltog i skånska kriget på 1670-talet.

Lars Ericson, född 1957, är docent i militärhistoria vid Åbo akademi samt huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolans krigsvetenskapliga institution. Han är även ordförande i Svenska militärhistoriska kommissionen och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Lars Ericson har skrivit ett flertal böcker inom militärhistoria men har även behandlat andra områden, såsom Stockholms stads historia.

E-bok

Svensk