Bokomslag for Människan, Gud och vetenskapen : åtta forskare som förändrat vår självbild

Människan, Gud och vetenskapen : åtta forskare som förändrat vår självbild

Beskrivelse av boken

Många är de vetenskapsmän vilkas upptäckter stridit mot vedertagna uppfattningar och som därför hamnat på kollisionskurs med samhälle och kyrka. Det har varit personer som i grunden revolutionerat vår syn på oss själva och utvecklingen.
Människan, Gud och vetenskapen berättar om åtta av dem och de arbeten som gjort dem odödliga.
Till dem hör:
- självklart Charles Darwin, som med sin utvecklingslära degraderade människan från att vara Guds avbild till att bli apornas närmaste släkting. 
- Dit hör också genetikens pionjärer – från munken Gregor Mendel, som klarlade de grundläggande ärftlighetslagarna, till James D. Watson och Francis Crick som upptäckte DNA-spiralen och knäckte arvets kod. 
- Paleoantropologen Mary Leakey grävde mödosamt fram vår tidigaste historia och hittade länkarna mellan människan och apan. 
- Sigmund Freud lodade djupare i själsliga landskap än någon annan och avslöjade ett undermedvetet som jäste av primitiva begär, dunkla drifter och motiv. 
- Behavioristen John B. Watson avfärdade själen och hävdade att vi alla föds som oskrivna blad, att livet självt danar karaktären och begåvningen.
Forfatter.Tord Ajanki

E-bok

Svensk