Bokomslag for Saarbataljonen: Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35

Saarbataljonen: Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35

Beskrivelse av boken

Fängslande skildring av svenska fredssoldater

»En mycket läsvärd och skickligt skriven bok.« Bibliotekstjänst

Det är januari 1935 och Europa fruktar ett nytt storkrig mellan Frankrike och Tyskland – denna gång över ”Saarfrågan”. Gatorna i Saarområdet fylls av demonstranter, och kring gränsen står både tyska och franska arméer. För att förhindra en explosion sänds fredsbevarande styrkor dit, däribland soldater från Sverige. Detta blir vårt lands första stora fredsbevarande insats.

I Saarbataljonen skildras det storpolitiska spelet såväl som de svenska soldaternas vardag. Dramatik varvas med nervös väntan. Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan. Hans nya bok bygger på forskning i tidigare aldrig utnyttjade arkiv.

»Synnerligen läsvärd för alla med intresse för andra världskrigets förspel och/eller svenska fredsbevarande insatser. Här har vi ju de verkliga fredssoldat-pionjärerna!«Militärt med Gyllenhaal

E-bok

Svensk