Vi bryr oss om personvernet ditt!

Hos BookBeat bryr vi oss om ditt personvern, og vi streber alltid etter å tilby best mulig databeskyttelse.

BookBeat AB (Org. Nr. 556560-4583) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om personvern, kan du kontakte oss på privacy@bookbeat.com.

Du kan lese mer om behandling av personopplysninger og dine rettigheter som BookBeat-kunde i vår Personvernmerknad som du godtar ved registrering eller kjøp

Vi samler også inn data fra deg når du kontakter oss, besøker nettstedet vårt eller bruker appen vår selv om du ikke er BookBeat-kunde (enten det er til personlige formål eller på vegne av et selskap).

Dataene vi samler inn kan omfatte:

  • Navn, kontaktinformasjon, og muligens din firmainformasjon og rolle
  • Din IP-adresse
  • Detaljer om meldinger, notater, handlinger utført på kontoen din og andre typer dokumenter Eksempler på hva vi bruker denne informasjonen til:
  • For å sikre at vi har riktig kontaktinformasjon
  • For å svare på spørsmål og administrere innkommende e-poster eller forespørsler
  • For å kunne opprettholde en forretningsrelasjon
  • For a kunne evaluere og kvalitetssikre kundesupport

Eksempler på selskaper vi bruker til formålene angitt ovenfor inkluderer:

  • Zendesk - For støtte og statistikk
  • Qualitista OÜ (Klaus) - For kvalitetssikring av support

Vi lagrer denne informasjonen så lenge det er nødvendig i vår relasjon til deg (eller ditt selskap). Vi streber etter å holde all informasjon oppdatert. Når relasjonen vår avsluttes, fjerner vi all informasjonen din fra systemet vårt etter to år. Vær oppmerksom på at vi er pålagt å lagre noe informasjon på grunn av gjeldende lover.

Vi behandler dataene vi mottar med et høyt nivå av IT-sikkerhet, og vi forventer samme sikkerhetsnivå fra systemleverandørene vi ansetter.

Du har alltid rett til å få vite hvilke av dine personlige data BookBeat behandler og få dem korrigert. Hvis du vil ha en kopi av det vi har registrert, eller hvis du har noen innvendinger eller trenger hjelp med noe annet angående personopplysningene dine, kan du kontakte oss på support.no@bookbeat.com