Moje dane

Informacje na temat Twoich praw do ochrony danych i sposobu, w jaki BookBeat przetwarza Twoje dane osobowe, można znaleźć w naszej privacy policy. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, napisz do nas na adres help@bookbeat.com

Możliwość przenoszenia danych

Masz prawo dostępu do swoich danych, które zostały nam przez Ciebie przekazane i korzystania z nich. Dane mogą zawierać informacje o ocenionych, przesłuchanych, przeczytanych i zapisanych przez Ciebie książkach.