Okładka książki dla När hon är död

När hon är död

Opis książki

”Ingen stor människa visste något om makten hos det som inte finns. I dagsljuset och bland mänskor försvann dess styrka, det drog sig avvaktande tillbaka så att man glömde bort det. Först när det skymde började det göra sig påmint, det krafsade till på hjärtat så man kom ihåg det och måste skjuta undan tanken på det genom att sjunga eller hitta på en vild lek. Som en skugga följde det sedan varje steg, det stod bakom stolen och tittade på läxläsningen och räkningen. Men först när man lagt sig och ljuset släckts kom dess rätta stund, och då var man skyddslös.”

Eva Berg, 1904-1980, var författare och översättare som skrev nyanserade kvinnoskildringar och senare i sitt liv behandlade livsåskådningsfrågor. När hon är död utkom för första gången 1941.
Autor.Eva Berg

E-book

Szwedzki