Psychologia tłumu

Psychologia tłumu

Opis książki

„Psychologia tłumu” Gustave’a Le Bona to arcydzieło myśli europejskiej, które wywarło ogromny wpływ na najważniejszych badaczy społecznych. Ten francuski uczony, nazywany ojcem psychologii społecznej, głównym przedmiotem swych dociekań uczynił zachowania tłumu. W swojej pracy w błyskotliwy sposób opisuje aktywność ludzkich jednostek, które zatracają swoją indywidualność w momencie, kiedy stają się częścią zbiorowości opanowanej wspólnym celem.

Naukowiec wykazuje, że tłum cechuje własna dynamika myślenia i działania. Z tego powodu nie można go traktować jedynie jako zbioru osobników, lecz należy brać pod uwagę, że stanowi on jakościowo odmienny twór. Jego cechy i zachowanie nie są prostą wypadkową cech i dążeń tworzących go ludzi.

Znajomość dzieła francuskiego psychologa społecznego może ułatwić manewrowanie w informacyjnym chaosie, w jakim toniemy każdego dnia za sprawą szokujących doniesień ze świata. Praca Le Bona pozwala w pewnym stopniu pojąć przyczyny i głębszy sens wydarzeń, których aktywnymi uczestnikami są pozbawione kontroli rozwścieczone tłumy.

Co myślą inni

Recenzje Psychologia tłumu