Okładka książki dla Svenskarna och det heliga landet

Svenskarna och det heliga landet

Opis książki

Är vi svenskar verkligen så sekulära som vi tror? Säkert är i alla fall att vår kulturhistoria, identitet och religiositet är starkt sammanlänkad med Palestina, det heliga landet, och den regionens historia.

I denna antologi belyser ett antal forskare och författare med anknytning till regionen, genom berättelser om korsfarare, pilgrimer, handelsresande och vetenskapsmän, hur Sveriges relation till Palestina utvecklats från vikingatiden till idag.

Vi får bland annat veta hur svenskens syn på sig själv som kristen formats genom århundradena, hur det gick till när vi bytte religion, hur Heliga Birgittas uppenbarelser i Betlehem påverkat vår religiositet och vilken betydelse Fredrika Bremers och Selma Lagerlöfs böcker om Jerusalem haft.