Czy spotykam Boga prawdziwego

Czy spotykam Boga prawdziwego

Biblijne obrazy Boga pomocą w odkrywaniu Jego Prawdziwego Oblicza

Opis książki

Fundamentalne dla wiary jest to, jaki obraz Boga nosimy w sercu. Od tego zależy zarówno relacja do Niego, relacje międzyludzkie, przeżywanie własnej wartości spojrzenie na grzech, na Boże przykazania oraz na otaczający nas świat. Według obrazu Boga, jaki człowiek w sobie nosi, interpretuje on rzeczywistość i kształtuje swoje postępowanie.


Bóg od samego początku, objawia się w różnych obrazach wziętych z ludzkiego życia. By móc te obrazy dobrze odczytywać i przeżywać, potrzebny jest właściwy ich interpretator - Duch Święty. Niestety oprócz Niego jest jeszcze ojciec kłamstwa, który interpretuje je po swojemu, prowadząc do obrazów karykaturalnych czy wręcz demonicznych.


W konferencjach Autor przedstawił zarówno najważniejsze biblijne obrazy Boga, jak i fałszywe obrazy utworzone w człowieku podczas błędów w rozwoju wychowawczym

Autor.Tadeusz Hajduk

Co myślą inni

Recenzje Czy spotykam Boga prawdziwego

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby ocen

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby ocen