Rivalerna - Kane & Abel

3 książki

Kane och Abel föds på samma dag 1906. De växer upp i helt skilda världar, under väldigt olika förutsättningar. När Kane och Abels öden korsar varandra blir de två männen dödliga fiender och rivaler.