Utopier och andra essäer om "dikt" och "liv"
  
Share this book    

”Först mot slutet av mitt arbete med de följande essäerna insåg jag att de som helhet har ett gemensamt tema: relationen mellan fiktion och verklighet, eller, som man också kan uttrycka det, mellan ”dikt” och ”liv”. Dessa båda ord har jag satt inom citationstecken därför att jag inte längre är säker på var deras gränser mot varandra går. Vissa av mina essäer betonar det inslag av ”liv” som finns i dikten, andra det inslag i fiktion som finns i ”livet”.”

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Utopier och andra essäer om ”dikt” och ”liv” publicerades första gången 1969.

Show more