වෙස් ගත් මිනිසුන්
  
Share this book    
හෙන්ග් ලීට හදිසියේම අමුතු හැඟීමක් දැනෙන්නට පටන් ගත් බැවින්, ඔහු තම නැන්දණිය වන, එම ප්‍රදේශයේ කට්ටඩියා බැලීමට යයි. ඇය පරීක්ෂණ කිහිපයක් සිදු කර හෙන්ග්ට රුධිරය නොමැති බව තීරණය කරයි, නමුත් ඔහු ඔහුගේ පවුලේ අයට ඒ බව කෙසේ පවසන්නද? ඔවුන් ඒ ගැන කුමක් කරනු ඇත්ද?
හෙන්ග් ලී යනු ලාඕසයේ දේශ සීමාවට ඉතා ආසන්නව උතුරු තායිලන්තයේ චියැං රායිට ඊසාන දෙසින් දුෂ්කර කඳුකර පෙදෙසක ජීවත්වූ එළුවන් ඇතිදැඩි කරන්නාවූ කෙනෙකි. එය සෑම කෙනෙකුම එකිනෙකාව ඉතා හොදින් දන්නා තදින් බැඳුණු ප්‍රජාවකි. හෙන්ග්ට හදිසියේම අසනීප වන අතර, නමුත් එය එළුවන්ව කෑම සඳහා ගෙනයාමට අසීරු අන්දමේ අසනීපයක් නොවන නිසා, එක් දිනක් ඔහු ප්‍රදේශයේ කට්ටඩියා බැලීමට යන්නේ ඔහුව ක්ලාන්ත වීමට පටන් ගත් බැවිනි. අවට වෛද්‍යවරුන් නොමැති වූ අතර කට්ටඩියා සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ බොහෝ මිනිසුන්ගේ අසනීප වලට ප්‍රමාණවත් විය. කට්ටඩියා නිදර්ශක කිහිපයක් ගෙන නිගමනය කරන්නේ හෙන්ග්ගේ වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරිත්වය නතර වී ඇති බවත් ඔහුට ජීවත්වීමට වැඩි කාලයක් නොමැති බවත්ය. හෙන්ග්ගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා සටන පටන් ගනියි, නමුත් වෙනත් බලවේගද ඒ අතර ක්‍රියාත්මක වේ. ඔහු කට්ටඩියාගේ උපදෙස් ලබා ගතහොත්, හෙන්ග්, ඔහුගේ පවුලේ අය සහ සෙසු ප්‍රජාවට කුමක් වනු ඇත්ද?
PUBLISHER: TEKTIME
Show more