En brand har härjat på Vargöns pappersbruk och tre män har förolyckats. Bruksledningen vill tysta ned händelsen och den tidningskoncern där Martin Andersson är näringslivsreporter vill inte heller att det ordas för mycket om det hela. Birgitta Molander däremot, ortens präst och arbetarnas talesperson, vill att allt ska upp till ytan. Att sanningen ska segra. Handlingen utspelar sig under tre dagar i november 1992 under den så kallade nittiotalskrisen, en tid av finansiell oro och politisk turbulens. Folkhemstanken byts nu ut mot en ”tro på marknaden” samtidigt som regeringen Bildt pläderar för ”den enda vägens politik” och att ”systemskiftets tid är nu”. I boken väcks frågor om moral och integritet och om vad som riskerar hända med en människa om hon sviker sina ideal. Johan Bonander har tidigare gett ut betraktelse­samlingen Du i vilken vi andas.
Show more