Den försvunna tavlan
  
Share this book    
FRÄCK TAVELKUPP PÅ NATIONALMUSEUM - Tjuv stal oersättlig dyrgrip mitt på ljusa dagen ”En av de fräckaste och smartaste stöldkupper som någonsin har förekommit i vårt land utfördes i dag på eftermiddagen, när en okänd person någon gång mellan klockan 13 och 16...” Det skimrade för Harriets ögon, hon hade svårt att läsa. Det var ju den tiden hon själv hade uppehållit sig på Nationalmuseum!
Show more