Didaktionslæring i praksis
  
Share this book    
Denne bog handler om den refleksive samspilsform medieret læring. Gennem 21 forslag rettes blikket mod, hvordan en medierende praksis konkret kan se ud i både dagtilbud og skole. Formålet er at vise, hvordan mediering kan gøres på en systematisk måde, og i forlængelse heraf give et bud på, hvordan det pædagogiske teamarbejde kan organiseres og struktureres i didaktisk opmærksomme processer. Hvert kapitel i bogen afsluttes med refleksionsspørgsmål til drøftelse i teamet. Bogen er skrevet i direkte forlængelse af grundbogen Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (2017) en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (2017), hvor forskning i og teori om mediering udfoldes. Bogen henvender sig til praktikere i dagtilbud og skole, men den kan også med fordel læses af professionelle i andre kontekster, for eksempel inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller lignende støttesystemer. Bogen kan endvidere være en håndsrækning til ledere, som søger inspiration til det konkrete teamarbejde i de daglige inklusionsbestræbelser. Serien er praksisrettet og fungerer som brobygger mellem de faglige discipliner pædagogik, didaktik og psykologi. Den har til hensigt at bidrage til de professionelles læring og udvikling ved at pege på relevante forhold mellem teori og praksis. Nøgleord for serien er: relationer, læring og udvikling af og i pædagogiske kontekster. På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/pædagogisketankebaner findes supplerende materiale til brug i egen praksis.
Show more