Från bankrånare till kirurg. Verklighetsbaserad roman.
  
Share this book    

Amin kom från ett krigshärjat hemland till Sverige, landet med möjligheter.
Hans dröm är att bli läkare, men i hans situation är den raka vägen inte alltid den lättaste att ta.
Amins drivkraft och påhittighet sätter honom ofta i situationer som många inte
hade klarat sig ur. Hur hanterar man omgivningens förväntningar på vem man ska
vara, sin egen önskan om lycka och framgång och vad som är rätt att göra?

 
I ”Från bankrånare till kirurg” följer vi Amins uppväxt och framgångssaga i en rask
takt. Boken är baserad på verkliga händelser och bjuder in till en inblick kring de
moraliska dilemman som unga utsätts för då de försöker balansera samhällets
förväntningar mot sina egna.

Show more