Konstringar
  
Share this book    
Samtidskonsten kan vara en svamp, en spegel, en kniv och ett redskap för att förstå existensen. Med Konstringar bjuder Maria Lind, curator och skribent med en lång internationell bana, in till möten med tjugo nyckelverk från de senaste tjugo åren. Det är ett subjektivt urval som introducerar den konstintresserade till det nya milleniets vassaste konst. Verken är skapade av några av vår tids mest omtalade konstnärer men även av mindre kända namn. Alla har något viktigt att säga om den tid vi lever i. Lind beskriver också de teman, metoder och sammanhang som konsten frammanar och konfronterar och diskuterar bland annat ekonomi, teknologi, klimat, ojämlikhet och hantverkets återkomst. Konstringar är en kärleksförklaring till konstens möjligheter att ställa svåra frågor och formulera vår tids berättelser dess förmåga att beröra oss.
Show more