Nedlagd by
  
Share this book    
Göran Olson står och ser ut över sin gamla by. En gång blomstrande och ständigt växande, nu nerlagd och öde. Han känner sig ensam och hjälplös allt eftersom skymingen lägger sig över honom och omgivningarna. En misslyckad människa och en nedlagd by.
Den lilla orten ute på landsbygden tynar bort. Jobben försvinner och invånarna tvingas flytta in till stan för att ha en möjlighet att försörja sig. Sverige står inför en historisk förändring av samhället och lovar mer än vad de kan hålla. Men vad händer med människorna som blir kvar?
Nedlagd by är en samhällskritisk roman av författaren Folke Fridell som utspelar sig i 1950-talets Sverige. Folke Fridell (1904-1985) var en svensk författare. Fridell är främst känd för sina skönlitterära romaner som gestaltade arbetarklassens verklighet, deras missnöje och kamp mot 1900-talets olika meritvärderingssystem.
Show more