Denne bog stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel. Bogen kan læses som et bud på talentudviklende praksis i en inkluderende skole med fokus på undervisningsdifferentiering. I bogens første del udfoldes et forskningsbaseret grundlag, som danner rammen for differentiering i praksis. Her præciseres det, hvilke elever der er tale om, og hvad vi ved om disse børn i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Kapitlerne i bogens anden del er relaterede til praksis ud fra overordnede synsvinkler, der forfølges helt ind i skolens maskinrum: klasseværelset. Eksemplerne i disse mere praksisrelaterede kapitler er udviklet og afprøvet med udgangspunkt i den teoretisk funderede planlægningsramme Undervisningsdifferentieringens ABC. Bogen er skrevet af tre af Danmarks førende personer inden for talentudvikling i skolen:
Show more