Luottamus tuo rauhaa
  
Share this book    
Elämässä tapahtuu paljon asioita, joita ei itse haluaisi. Luottamuksen löytäminen elämää kohtaan auttaa kohtaamaan vaikeatkin asiat uudella, levollisemmalla tavalla.
Show more