Solgata
  
I 1960-talets Stockholm lever fyra individer med väldigt bekväma liv. De har alla gott om pengar, kan känna sig nöjda när de rör sig ute bland folk och för den utomstående är det lätt att känna avund. Men trots den fina ytan är det någonting annat som knyter dessa löst sammankopplade människor samman: de har ingen livsglädje och hemsöks av en naggande känsla av att någonting saknas. Frågan de alla verkar ställa sig: Till vilken nytta kommer alla bekvämligheter och privilegier om man ändå inte är nöjd? Sivar Arnér, född 1909, var en svensk författare och dramatiker. Han debuterade 1943 och kom att bli betraktad som en av 1940-talets ledande svenska prosaister. I flera av hans verk finns drag av mysticism på samma gång som de kännetecknas av en utpräglad psykologisk realism. En återkommande tematik berör främlingsskap inför världen och hans karaktärer tycks ofta drabbade av disharmoni. Arnérs litterära stil har beskrivits som ordknapp och expressiv.
Show more