Den nyuddannede læge Erika Werner har fået sin første ansættelse på et hospital, hvor man ikke er vant til at se kvindelige læger. Faktisk gør hendes mandlige kolleger alt for at gøre livet surt for hende, og hvis hun begår den mindste fejl, bliver hun straks hånet og mindet om, at kvinder ikke kan finde ud af at være læger.
Da den velagtede overlæge Bornholm begynder at behandle Erika med venlighed og bede de yngre læger tale pænt til hende, bliver de unge mænd endnu mere fjendtlige over for hende og spekulerer i, hvad den kønne unge kvinde mon har gjort for at vinde overlægens agtelse. Erikas arbejde på hospitalet bliver både en kamp mod omverdenens skepsis over for hendes evner som læge og hendes egen usikkerhed. Heinz G. Konsalik (1921-1999) var en tysk romanforfatter og journalist. Heinz G. Konsalik arbejdede som krigsreporter ved østfronten under 2. verdenskrig og fik derved indsigt i krigens rædsler på nærmeste hold. Han blev sågar selv alvorligt såret i forbindelse med sit arbejde. Volumen af forfatterskabet er ganske imponerende, og forfatteren formåede visse år at udgive hele fire romaner, og hans bøger er oversat til 42 sprog. Heinz G. Konsaliks forfatterskab er ikke blot en undersøgelse af krig, politik og de store linjer, men består i lige så høj grad af de små, nære fortællinger om kærlighed, venskab og trofasthed. Ved Heinz G. Konsaliks død skrev den anerkendte, amerikanske avis the New York Times en nekrolog i hans ære.
Show more