Doña Ysabel

Doña Ysabel

Beskrivning av boken

Den historiska romanen om Doña Ysabel gavs ut första gången 1898. Till en början skrev Mathilda Malling under pseudonymen Stella Kleve och sades av sin samtid få uppmärksamhet mer på grund av sina "sensuellt färgade skildringar av unga kvinnor än för litterära förtjänsters skull". Eftervärlden har uppvärderat hennes dekadenta kvinnor som en motsvarighet till den tidens romaner för män.

E-bok

Svenska

Vad andra tycker

Recensioner av Doña Ysabel

För få betyg just nu