En dagdriverskas anteckningar: silhuetter, skisser och fantasistycken

En dagdriverskas anteckningar: silhuetter, skisser och fantasistycken

Beskrivning av boken

”Ute i den stora salen var dansen i full gång. Det var ett brokigt virrvarr av ljusa klänningar och svarta frackar. En hetsande ånga av alla slags parfymer låg och gungade i luften, blandad med fint uppvirvlande damm.” (ur novellen Omkring Eros) En dagdriverskas anteckningar är en samling berättelser av Agnes von Krusenstjerna, och gavs ut första gången 1923. Berättelserna är författade mellan 1911 och 1923. Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) blev under sin tid stämplad av de konservativa som en dekadent och trivial författare. Hennes författande satte igång stora svallvågor kring de moraliska normerna, framförallt vad gällde kvinnors rätt att uttrycka sig fritt och kampen kring en friare sexualmoral.

E-bok

Svenska

Vad andra tycker

Recensioner av En dagdriverskas anteckningar: silhuetter, skisser och fantasistycken

För få betyg just nu