Himmlers Sverige

Himmlers Sverige

Beskrivning av boken

Under Heinrich Himmlers ledning blev SS, nazisternas elitorganisation, en politisk maktfaktor som aktivt bidrog till den tyska krigsinsatsen under andra världskriget. Mellan 1933 och 1945 växte SS till en stat i staten där Himmler i praktiken kunde föra en egen utrikespolitik. Han föreställde sig ett övernationellt, storgermanskt styre i Nord- och Västeuropa efter kriget – en radikal vision som också innefattade Sverige, ett land som Himmler ansåg utgjorde den germanska rasens främsta kärnland.

För att kunna omsätta visionen i verklighet drev Himmler på en infiltration av olika delar av det svenska samhället. SS förgreningar och propaganda nådde bland annat den svenska polisen, personer inom läkarkåren, frivilliga till Waffen-SS samt jordbrukets intresseorganisationer. Lennart Westberg har gått till botten med att försöka kartlägga denna verksamhet, liksom Himmlers långsiktiga planer för Sverige.

LjudbokE-bok

Svenska

Vad andra tycker

Recensioner av Himmlers Sverige