Agneta Horns leverne : efter Ellen Fries efterlämnade manuskript

Agneta Horns leverne : efter Ellen Fries efterlämnade manuskript

Beskrivning av boken

Agneta Horns leverne tillhör de märkligaste litterära verken från 1600-talet. Helt utan förklädnader stiger ett fängslande öde ur stormaktstidens högsta aristokrati. Det är en levande människa med ett hett temperament som berättar om sitt liv i trettioåriga krigets fälttågsverklighet, vid Kristinas hov eller på Axel Oxenstiernas Tidö slott.

Agneta Horn är en kraftfull kvinna – brinnande av hämndbegär, men också mäktig kärleken som när hon strider för sin älskade soldat Lars Cruus. Det är sällan stormaktstiden känns så nära som vid läsningen av detta själsdokument.

Författare.Agneta Horn

E-bok

Svenska

Vad andra tycker

Recensioner av Agneta Horns leverne : efter Ellen Fries efterlämnade manuskript

För få betyg just nu