Ämbetsmän på äventyr

Ämbetsmän på äventyr

Beskrivning av boken

”Denna historia är till för att visa, hur ofantligt litet byråchefen i Ecklesiastikdepartementet, Petrus Joakim Baltsar Coliander, och hans vän filosofie doktorn och aktuarien i Statistiska centralbyrån, Hampus Öhrwall, egentligen visste om sig själva.” (ur novellen Svin i Ollonskog)

Novellsamlingen Ämbetsmän på äventyr innehåller tre noveller – Svin i ollonskog, Regeringsrådets semester och Den nye Robinson. Den gavs ut första gången 1912. Om samlingen skrev Bonniers litterära magasin i februari 1932: ”Novellerna gåvo en skarpögd och leende påminnelse om det artificiella och bräckliga i all skyddad tillvaro, uppburen vare sig av staten, förmögenheten eller en mans makt och vilja.”

Sigfrid Siwertz (1882-1970) var en svensk författare, poet och ledamot av Svenska Akademien i nästan fyrtio år.

E-bok

Svenska

Vad andra tycker

Recensioner av Ämbetsmän på äventyr

För få betyg just nu