Bokomslag för Ändå inte försvunnen - Om sorg, tröst och att vara människa

Ändå inte försvunnen - Om sorg, tröst och att vara människa

Beskrivning av boken

Lasse Berg och hans hustru Ingrid var på resa i Sydafrika när de fick telefonsamtalet som fullständigt raserade deras tillvaro.

Deras dotter Linda, 34 år gammal, hade just förblött i parets lägenhet i Uppsala efter en fullständigt osannolik olycka.

"Ändå inte försvunnen" är Lasse Bergs nedstigande i sorgen – djupt personlig och ändå helt allmängiltig. På sitt typiska vis angriper han sitt ämne genom att söka i människans ursprung och hittar där upprinnelsen till många av Lindas egenskaper och handlingar.
Att älska, mista, sörja och trösta – kanske är det detta som gör oss mänskliga?

Lasse Berg är sedan femton år mest känd för sina böcker om människans utveckling, storsäljarna "Gryning i Kalahari", "Skymningssång i Kalahari" och "Ut ur Kalahari" och bildverket "Vårt inre Afrika". Före dess hade han rest i decennier till både krigshärdar och fredliga länder över hela världen, mest till Asien, Afrika och Oceanien. Dessa färder resulterade i många böcker, artiklar och dokumentärer för radio och tv. Han har under det senaste halvseklet varit bosatt i en rad länder i Asien och Afrika, senast Botswana, Namibia, Rwanda och Etiopien, och bor nu i Uppsala och södra Frankrike.
Författare.Lasse Berg
Uppläsare.Lasse Berg