Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness

Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness

Beskrivning av boken

Den välkände mindfulnessmästaren Thich Nhat Hanh utforskar i den här boken ursprunget till rädsla och erbjuder vägledning, råd och rutiner för att hantera den ofta skadliga närvaron av oro och obehag som kan begränsa våra liv. I Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness visar författaren oss vägen till ro, lycka och frihet genom att lära ut hur vi kan handskas med vår rädsla. Harmoni och lugn kommer inte av att vi håller tillbaka våra känslor, man måste målmedvetet leva i ett uppmärksamt och medvetet sinnestillstånd. Endast på detta sätt kan vi identifiera smärtkällan som är upphov till vår rädsla, och avlägsna problemets rot. När vi inte hålls fast i rädslans grepp kan vi omfamna livets gåvor. Thich Nhat Hanh är buddhistmunk och har skrivit flera uppskattade böcker om mindfulness, varav detta är den fjärde på Lind & Co.

Vad andra tycker

Recensioner av Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness

För få betyg just nu