Bokomslag för En tid för krig : Europas väg mot storkonflikt 1939 och 2022

En tid för krig : Europas väg mot storkonflikt 1939 och 2022

Beskrivning av boken

Det ryska anfallet mot Ukraina den 24 februari 2022 var ett historiskt avgörande ögonblick som i ett slag oåterkalleligt förändrade Europas säkerhet på samma sätt som det tyska anfallet mot Polen den 1 september 1939. Vägen mot andra världskriget var liksom Ukrainakrigets förhistoria kantad av omvärldens önsketänkande, felbedömningar och obeslutsamhet. Historien erbjuder inget facit men gör det lättare att i efterhand urskilja den destruktiva dynamiken i två europeiska säkerhetskatastrofer där en rådande fredsordning, som upplevts som stabil, steg för steg smulades sönder.

Wilhelm Agrell är en tongivande röst i den säkerhetspolitiska debatten sedan flera decennier och sätter i En tid för krig en pågående konflikt i sitt historiska sammanhang. Han ställer två epokgörande krisförlopp bredvid varandra, jämför deras till synes obönhörliga dynamik och finner något allmängiltigt. Pardansen mellan anfallarens brutalitet och omvärldens felbedömningar utgör den farligaste utmaningen mot varje säkerhetssystem och dess förmåga att hantera existentiella hot.

LjudbokE-bok

Svenska