Kommunikation och demenssjukdomar

Kommunikation och demenssjukdomar

Beskrivning av boken

Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd, och därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd.

Den här boken ökar förståelsen för den demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter, och förmedlar också hur viktig den ordlösa kommunikationen är. Den tar avstamp i forskning men bygger framför allt på röster från demensvårdens vardag.

Kommunikation och demenssjukdom riktar sig till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom, men är även värdefull för närstående.

Vad andra tycker

Recensioner av Kommunikation och demenssjukdomar

För få betyg just nu

För få betyg just nu