Mina dagböcker : ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer

Mina dagböcker : ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer

Beskrivning av boken

”Den 22 har jag samvetskval – kanske för mitt alltför stora romanintresse, och skriver sorgset: ’O, om jag kunde vara villig och duglig som andra flickor, men jag skall väl alltid bli samma häftiga och oförståndiga flicka.’”

I sina två dagböcker Ungdomsdrömmar och Ungdomsbetraktelser läser Mathilda Mallings sina gamla dagböcker och funderar över det hon skrev. Mathilda Malling (1864-1942) sades under sin samtid få uppmärksamhet mer på grund av sina ”sensuellt färgade skildringar av unga kvinnor än för litterära förtjänsters skull”.

E-bok

Svenska

Vad andra tycker

Recensioner av Mina dagböcker : ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer

För få betyg just nu