Bokomslag för Temperamentti ja koulumenestys

Temperamentti ja koulumenestys

Beskrivning av boken

Kodin jälkeen koulu on lapsen tärkein kasvuympäristö.
Oppimisen lisäksi koulu vaikuttaa lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen,
minäkuvaan ja itsetuntoon.

Oppilaan
temperamentti puolestaan vaikuttaa siihen, miten opettaja häntä arvioi, miten
paljon oppilaasta pitää ja miten häntä opettaa. Tietynlainen temperamentti
tukee koulunkäyntiä, jopa nostaa arvosanoja katteettomasti. Toisaalta
temperamentti voi myös vaikeuttaa koulumenestystä ja tehdä joistakin lapsista
omiin kykyihinsä ja oikeaan osaamiseensa verrattuina alisuoriutujia.

Temperamentin
huomioon ottaminen ajoissa vähentää syrjäytymistä ja erityisopetuksen tarvetta,
mutta ennen kaikkea auttaa lasta kasvamaan tasapainoiseksi, stressiä sietäväksi
ja itsensä hyväksyväksi aikuiseksi.

Temperamentti
ja koulumenestys auttaa opettajia ja vanhempia ymmärtämään lasten
yksilöllisyyttä ja antaa välineitä sen käsittelemiseen.


Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisen temperamenttitutkimuksen
uranuurtaja ja arvostettu tietokirjailija. Hän on julkaissut
tietokirjoja vuodesta 1979 lähtien ja käsitellyt teoksissaan itsetuntoa,
lasten aggressiivisuutta ja temperamentin vaikutuksia
mm. ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja elämänhallintaan.
Keltikangas-Järvinen on Helsingin yliopiston psykologian professori.
Hänet valittiin Vuoden professoriksi 2008.

E-bok

Finska