Bokomslag för Varför minskar inte våldet i nära relationer? (oförkortat)

Varför minskar inte våldet i nära relationer? (oförkortat)

Beskrivning av boken

Sedan år 2005 kan Brottsförebyggande rådet inte se några som helst positiva tendenser när det gäller våld i nära relation. Trots stora satsningar har de många årens arbete inte gett några tydliga resultat. Tvärtom finns studier som visar på ett ökat våld mot kvinnor. Om vi inte lyckas vända den negativa trenden kan våldet i nära relation bli ett av vår tids största politiska misslyckanden.
De uteblivna resultaten borde resultera i politisk självkritik och eftertanke. Vad har gått fel, vad kunde gjorts annorlunda och vad har missats i arbetet?
För att komma vidare finns två vägar. Antingen fortsätter vi att satsa stora resurser på att arbeta vidare i samma spår och hoppas på det bästa, eller så tar vi mod till oss och försöker se problemet utifrån nya perspektiv.
Boken baseras på mångåriga kunskaper och erfarenheter av ämnet. Den är tänkt att sätta fokus på de uppenbara brister som idag finns i arbetet mot våld i nära relation. Samt vad som behöver förändras för att vi ska nå framtida resultat. Boken är tänkt att vara en ögonöppnare där man lyfter på nya stenar och visar det många valt att blunda för.