Bokomslag för Vuxna barn till känslomässigt omogna föräldrar

Vuxna barn till känslomässigt omogna föräldrar

Beskrivning av boken

Om du växt upp med en känslomässigt omogen, otillgänglig eller självisk förälder kan du ha kvarstående känslor av ilska, ensamhet, svek eller övergivenhet. Du kanske minns barndomen som en tid då dina känslomässiga behov inte tillgodosågs, dina känslor avfärdades eller du tog på dig vuxenansvar i ett försök att kompensera din förälders beteende. Dessa sår kan läka och du kan gå vidare i ditt liv.

I den här banbrytande boken avslöjar den kliniska psykologen Lindsay Gibson den destruktiva naturen hos föräldrar som är känslomässigt omogna eller otillgängliga. Du upptäcker hur dessa föräldrar skapar en känsla av försummelse och du lär dig olika sätt att läka från den smärta och förvirring som din barndom orsakat. Genom att frigöra dig från dina föräldrars känslomässiga omognad kan du återgå till din sanna natur, kontrollera hur du reagerar och undvika besvikelser. Slutligen får du lära dig hur du kan skapa positiva, nya relationer så att du kan bygga ett bättre liv.

Upptäck de fyra typerna av svåra föräldrar:

- Den känslomässiga föräldern ingjuter känslor av instabilitet och ångest.

- Den drivna föräldern är upptagen med att försöka göra allt och alla perfekt.

- Den passiva föräldern undviker att ta itu med allt som är upprörande.

- Den avvisande föräldern är tillbakadragen, avvisande och nedvärderande.

Länk till övningarna finner du på Akademius hemsida, www.akademius.se